Change language English language
CFoL

Podcasting i "Rekondo" med Holger Bjärklund

Arbetslivet präglas av en mängd ideal (som bidrar till höga sjuktal). Forskning inom komplexitet tonar ner dessa och visar på vad som kan uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till - dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Ring eller maila för information om vad som skulle kunna göras för just er; asa@cfol.se, 0705-48 86 85 

Nya chefsprogrammet scorade 98% på användbarhet av deltagare från Stockholms Stad; "- Briljant, perfekt blandning av teori och praktik. Överträffade alla förväntningar" 

Champagnebrunchen - A Family Affair: Nästa blir den 16 juni 2018, boka in!

Överst från vänster: Erik Blomkvist, Martin Friberg, Åsa, Anders, John Lundquist Coey, Karin Blomkvist, Ebba Schultz och Axel Blomkvist, under: Julle Israelsson, Calle Lundquist Coey och Goofy-the-dog, Champagnebrunchen 2017

Vi drog in 23.650:- till Hjärnfonden på brunchen 2017.  Läs mer om vart pengarna går på www.hjarnfonden.se/privat insamling "Champagnebrunch"

Inspirerande dag med Pia & Åsa: Boka halv- eller heldag med Åsa och Pia Johansson för att superinspirera: Attityder, relationer, makt, förtroende...och därtill många roliga övningar! Mycket uppskattat. Lysande recensioner, några ord; "överträffade allt", "djup och bredd - fantastico"

 
Instagram: @komplexitetsdoktorn
twitter: complexitydoc
Nytt från Åsas forskning i management & complexity:

..."the irrevocable interweaving of the actions, needs, thoughts and impulses of many people give rise to structures and structural transformations in a specific order and direction, that are neither simply "animal" or "natural" nor "spiritual", neither "rational" nor "irrational", but social.  Norbert Elias

Åsa Lundquist Coey

Jag är Doktor (Ph.D) i Management & Complexity och specialist på kommunikativt och relationellt chefs- och ledarskap, komplexitet och förändringsprocesser. Jag arbetar med ledningsgrupper, chefer och medarbetare för att bidra till att uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap. 

Quicklinks

Företagsinfo

Centre for Outstanding Leadership AB

Troxhammar Gård
179 75 Skå, Stockholm
Tel. 070-548 86 85

Följ oss på...

Samarbetspartners

Akademikerförbundet SSR, Villman Produktion, Maximteatern, HHS/IFL, Strategica Norge, Senior & Young

To you

Don´t put your body where your mind has never been
Copyright © All rights reserved